Маркетингова стратегія

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Розробка маркетингової стратегії.

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Для досягнення максимальних результатів з просування товарів і утвердження позицій на ринку, необхідно скласти детальний план компанії з використання наявних ресурсів та залучення додаткових ресурсів, а точніше маркетинговий план (стратегію).

Розробка маркетингової стратегії дозволяє компанії швидко реагувати на мінливі тенденції ринку. Також дозволяє знайти свій оптимальний стиль роботи, який враховуватиме цілі і можливості компанії. Завдяки плануванню і готовій стратегії просування, ви ніколи не загубитесь і діятимете ефективніше.

Маркетингова стратегія − це формування цілей і завдань, які ставить перед собою компанія, визначення способів і засобів їх досягнення. Це інструмент, що дозволяє випередити конкурентів на кілька кроків!

Стратегія маркетингу є складовою загальної стратегії компанії, тому їх цілі повинні бути взаємопов’язаними. В основі маркетингової стратегії лежать головні складові комплексу маркетингу «4Р»: продукт, ціна, місце і просування. В даному випадку: товарна стратегія, цінова стратегія, стратегія збуту і комунікативна стратегія. Розробляючи маркетинговий план, треба вибрати стратегію для кожного з цих напрямків.

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Навіщо потрібна маркетингова стратегія


Стратегія маркетингу необхідна компанії для того, щоб вибрати напрямок, в якому вона розвиватиметься. Крім того, вона допомагає віднайти можливості та перспективи розвитку компанії та її продуктів, визначити точки зростання. Маркетингова стратегія – це план, короткостроковий або довгостроковий, який допомагає компанії досягти поставлених цілей, вирішити пріоритетні завдання і досягти успіху на ринку.

Стратегія маркетингу структурує і впорядковує діяльність служби маркетингу, служби продажів і компанії в цілому.

Ефективна маркетингова стратегія може принести компанії наступні результати:


1. Зміцнення ринкових позицій компанії.

2. Зростання частки ринку і збільшення рівня продажів.

3. Завоювання нових сегментів ринку, зростання кількості лояльних споживачів.

4. Вихід на нові ринки і розширення географічних меж продажів.

5. Успішне виведення на ринок нових товарів і послуг.

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Кому необхідна маркетингова стратегія


– компаніям, які тільки почали свій бізнес або збираються відкритись (для стартапів);

– фірмам, які хочуть покращити свої позиції на ринку, вийти на нові сегменти і збільшити масштабність бізнесу;

– підприємствам, у яких спостерігається спад діяльності та обсягів продажів.

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Розробка маркетингової стратегії

Основні етапи розробки маркетингової стратегії:


1. Визначення напрямку розвитку компанії і постановка стратегічних цілей.

2. Аналіз поточного стану компанії, аналіз внутрішньої інформації та звітності.

3. Проведення SWOT-аналізу.

4. Маркетингові дослідження ринку, визначення ролі й позицій компанії на ринку.

5. Вивчення конкурентних компаній і їх активності.

6. Проведення маркетингових досліджень з метою скласти портрет споживача.

7. Вибір стратегії розвитку фірми.

8. Опис принципів стратегії маркетингу на основі концепції «4Р».

9. Визначення портфеля проектів, реалізація яких необхідна для впровадження маркетингової стратегії:

– брендинг;

– асортиментна і цінова політика;

– збутова політика;

– рекламна стратегія;

– аналітика ринку і бренд-аналітика;

10. Планування заходів щодо реалізації стратегії маркетингу.

11. Супровід та моніторинг виконання маркетингової стратегії (аудит та внесення коригувань). Економічна оцінка проміжних і кінцевих результатів діяльності компанії.

Кожна компанія повинна чітко бачити, які завдання перед нею стоять, яких цілей їй необхідно досягти і які заходи потрібно для цього зробити. В даному випадку «заходи» − це стратегія просування бренду і компанії, іншими словами − маркетингова стратегія.

Види маркетингових стратегій


В залежності від того, які завдання повинна вирішити маркетингова стратегія можна виділити:

– стратегію розширення ринку збуту;

– завоювання нових сегментів ринку, нових ринкових ніш;

– маркетингову стратегію підтримання рівня стабільності компанії.

За термінами реалізації стратегії маркетингу поділяються на:

– короткострокові (до 1 року);

– середньострокові (від 2 до 5 років);

– довгострокові (на 5-7 років).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *